image fotoimage foto

Dům „U dwau Maryí“

Dům „U dwau Maryí“, celkový pohled, foto: Lubor Mrázek | Dům byl postaven obdobně jako ostatní domy v ulici v prostoru mezi dvěma hradbami - v parkánu, v jedné z mladších středověkých stavebních etap rozšiřování vnitřního města, jehož přirozeným jádrem bylo náměstí a okolo se rozrůstající zástavba v meandru řeky Vltavy. Původně zde asi stál jednopatrový dům přimknutý z vnitřní strany k parkánové hradbě Zřejmě v renesanční etapě bylo do staršího klenutého jednopatrového prostoru vloženo mezipatro s černou kuchyní a pravděpodobně i nastavěno 1. patro s druhou černou kuchyní a obytnou místností s trámovým malířsky zdobeným záklopovým stropem. Později byl objekt rozšířen o přístavbu k vnější straně parkánové hradby a byly zde zřízeny prostupy hradebním zdivem. Uvnitř domu se tak nyní nachází až 1 m silná parkánová hradební zed' Současné řešení fasády je barokní a pod touto vrstvou se dochoval renesanční omítkový plášť Při restaurátorském zásahu v roce 1950 byly na fasádě nalezeny dva nástěnné mariánské obrazy. Malba P. Marie Mariazellské mezi okny 1. patra je mladší, pochází z druhé poloviny 18. století, spodní obraz datovaný 1714, viditelný dnes již pouze v obrysech s fragmenty původní barevnosti, je opatřen doprovodným již neúpiným německým textem s prosbou P. Marie o ochranu obyvatelů domu. Pod Pannou Mariazellskou v 1. patře byla při průzkumu zjištěna starší renesanční malba.

V roce 1991 byla v době zřízena Krčma „U dwau Maryí ", kde jsme se pokusili o navození dobové atmosféry v nenásilné opravných interiérech. Pro vybavení krémy byly druhotně užity historické materiály, které by jinak byly nenávratné zničeny nebo by skončily na skládkách. Konkrétně se jedná o cihelné dlažby z půdy českokrumlovského domu, trámy barového pultu a hrazení terasy je pořízeno z likvidovaného starého krovu domu v blízkém Frymburku, prkna lavic a stolů byly vyrobeny ze záklopového barokního stropu, ploché kamenné plotny na terase byly dříve součástí původní českokrumlovské kanalizace. Pro ilustraci jsou zde v domě také instalovány ukázky historického krumlovského kovářského umění - jedná se převážně o výrobky, které byly nacházeny na smetištích, skládkách a v kontejnerech.